Maten

De breedte- en hoogtematen zijn bij individuele units inclusief de montagevoeten. De maten in de catalogus worden altijd in de volgorde Breedte x Hoogte x Diepte in millimeters vermeld. De afmetingen van de units zijn door de techniek bepaald en onderworpen aan geringe toleranties. In het bijzonder bij artikelen met poedercoating moet daarom rekening worden gehouden met een tolerantie tot + 0,3 mm per kast. Wij verwijzen hierbij naar de toleranties zoals opgenomen in DIN 6930 voor gestanste stalen delen.

Het volume van de postkast wordt vermeld als afgeronde waarde in liters. Bij uittrekbare kasten wordt het maximale volume van de kast vermeld. Het bruikbare volume varieert afhankelijk van het type kast en bedraagt gemiddeld ca. 70% van het totale volume.

Richting van de opstelling

In een Renz post- en pakketkastenunit zijn de post en de pakketten beschermd tegen wind- en weersinvloeden. Let op bij de montage van een vrijstaande unit dat de inworpzijde niet direct op het weer is gericht.

Elektrische aansluitingen

Controleer of het opgenomen vermogen van de standaard netvoeding voor de toegepaste en aan te sluiten onderdelen voldoende is ( bv. voor het deurbelsysteem, intercom, lichtregeling en de lengte en diameter van de kabels).

Diefstalbeveiliging

Naast onze standaard beveiliging tegen afhalen/uitnemen door onbevoegden, bieden we ook speciale beveiligingen, lamellen, versterkte deuren en sloten beveiliging tegen openboren aan waarmee de inhoud van uw postkast nog beter kan worden beveiligd. In dergelijke gevallen moeten de kasten groter worden uitgevoerd.

Speciale uitvoeringen

Om uw design postkasten van Renz perfect te maken, bieden we verdere speciale uitvoeringen aan zoals geblokkeerde inworpkleppen, verschillende modules, speciale sloten en nog veel meer. Neem hiervoor contact met ons op!

Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water, moeten de units van uitstekende bekleding of bekleding met lekdorpels worden voorzien, indien mogelijk wordt de postkastunit onder een afdak geplaatst. De poststukken zijn alleen goed beschermd tegen water wanneer het volledig in de kast is gelegd en de inworpklep is gesloten. Niet volledig ingestoken post maakt binnendringen van vocht en vuil in de postkast mogelijk. Daarom is het van groot belang om postkastsen te kiezen met voldoende afmetingen voor het verwachte gebruik. Bij een groter volume aan post, leveren we extra grote JUMBO postkastsen. Daarnaast kunnen we ook individuele maten produceren.

Montagehandleiding

Neem vóór de montage onze montagehandleiding in acht. Hierin zijn alle uitgebreide instructies opgenomen. Download daarvoor uw individuele montagehandleiding.

Montage van vrijstaande units

Wij adviseren voor een vrijstaande postkastunit de volgende fundering van beton (B25 resp. C20/25). Afmeting per staander 450 x 450 mm. Voor kleinere units is een doorlopende fundering van de volgende afmetingen benodigd: Breedte van de unit + 450 x 450 mm. Het kan nodig zijn om de fundering te vergroten, afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond. De diepte van de fundering moet minimaal 800 mm bedragen, afhankelijk van de lokale vorstdiepte. Wij adviseren om voor het uitgraven bij het kadaster informatie in te winnen over de exacte ligging van kabels en leidingen om beschadiging van deze voorzieningen te voorkomen.

Elke Renz vrijstaande postkastunit waarbij elektrische en elektronische onderdelen worden ingebouwd, is voorzien van kabelleidingen en trekdraden voor een eenvoudige elektrische installatie. Let vóór het beton storten op het intrekken van de kabels.

Wanneer een vrijstaande postkastunit op een betonnen fundering wordt geschroefd, moet er gebruik worden gemaakt van betonankers met een diameter van 12 mm of gelijkwaardig.

Bij montage van de unit op een andere ondergrond met een betonsterkteklasse lager dan B25 (C20/25), komt de garantie te vervallen.

Montage van opbouwunits

Bij de montage van postkastunits aan een wand, moeten de geldende adviezen van de plugfabrikant voor de aard van de wand in acht worden genomen. Let er verder op dat er door de bevestigingsschroeven geen koudebruggen ontstaan. Maak zo nodig gebruik van speciale pluggen voor geïsoleerde muren. Bij de berekening van het totale gewicht van de units, moet rekening worden gehouden met minimaal 4,5 kg per kast.

Montage van inbouwunits

Een doorwerppostkast mag niet worden ingebouwd in wanden waarachter wordt verwarmd zoals bv. het geval is bij huizen met een verwarmd trappenhuis. Hierbij bestaat kans op condensvorming!

Montage van kozijnmontage-units

Bij verwarmde entrees moeten absoluut fronten met thermische isolatie en/of geïsoleerde postkastsen worden toegepast om de vorming van condenswater te beperken. Fronten zonder thermische isolatie mogen uitsluitend worden gebruikt bij kozijnen waarbij de entree niet verwarmd is (bv. bij een open trappenhuis).

Montage van doorwerpunits

Een doorwerppostkast mag niet worden ingebouwd in wanden waarachter wordt verwarmd zoals bv. het geval is bij huizen met een verwarmd trappenhuis. Hierbij bestaat kans op condensvorming!

Aanbevolen hoogte van het draagframe

Wij adviseren de volgende hoogtes van de units excl. inbouwdiepte: vanaf bovenkant vloer tot bovenkant unit:

1100 mm totale hoogte tot een rasterhoogte van 220 mm

1200 mm totale hoogte tot een rasterhoogte van 221 – 500 mm

1400 mm totale hoogte tot een rasterhoogte van 501 – 830 mm

1600 mm totale hoogte tot een rasterhoogte van 831 – 990 mm

1700 mm totale hoogte bij een rasterhoogte van 991 mm of meer

Bij een vrijstaande unit moet er voor het in storten in beton 400 mm extra worden genomen.